Lokaty terminowe

• Okres trwania lokat może wynosić od 3 do 60 miesięcy.

Minimalna kwota lokaty wynosi 300 zł.

Automatyczne przelanie kapitału wraz z odsetkami na rachunek w Kasie Centrum po zakończeniu okresu trwania lokaty.

• Oprocentowanie od 1,50% w skali roku do 2,45% w skali roku.

Możliwość podwyższenia oprocentowania za staż członkowski oraz wykupienie dodatkowych udziałów w Kasie. O szczegóły pytaj w placówkach.

 
Skontaktuj się z naszym doradcą

Lokaty terminowe nieodnawialne o oprocentowaniu stałym.

 

Czas trwania lokaty

Oprocentowanie nominalne w skali roku*

3 - 5 miesięcy

1,50% - 1,70%

6 - 11 miesięcy

1,60% - 1,80%

12 miesięcy

1,80% - 2,00%

Kapitalizacja odsetek następuje po upływie okresu umownego.

* Podwyższenie oprocentowania minimalnego następuje w ramach przedstawionych w tabeli o:

+0,05% - dla osób, które wykupią jeden dodatkowy udział.
+0,10% - dla osób, które wykupią dwa dodatkowe udziały lub posiadają staż członkowski min. 36 m-cy.
+0,15% - dla osób, które wykupią trzy dodatkowe udziały lub posiadają staż członkowski min. 36 m-cy i wykupią jeden dodatkowy udział.

+0,20% - dla osób, które wykupią cztery dodatkowe udziały lub posiadają staż członkowski min. 36 m-cy i wykupią dwa dodatkowe udziały.


Środki zgromadzone na lokatach są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

 
Skontaktuj się z naszym doradcą

Lokaty terminowe nieodnawialne o oprocentowaniu zmiennym**.

 

Czas trwania lokaty

Oprocentowanie nominalne w skali roku*

3 - 5 miesięcy

1,55% - 1,75%

(1/2 stawki WIBOR 3M + stała: 0,68 p.p. – 0,88 p.p.)

6 - 11 miesięcy

1,65% - 1,85%

(1/2 stawki WIBOR 3M + stała: 0,78 p.p. – 0,98 p.p.)

12 miesięcy

1,85% - 2,05%

(1/2 stawki WIBOR 3M + stała: 0,98 p.p. – 1,18 p.p.)

13 - 23 miesięcy

1,95% - 2,15%

(1/2 stawki WIBOR 3M + stała: 1,08 p.p. – 1,28 p.p.)

24 - 36 miesięcy

2,15% - 2,35%

(1/2 stawki WIBOR 3M + stała: 1,28 p.p. – 1,48 p.p.)

37 - 60 miesięcy

2,25% - 2,45%

(1/2 stawki WIBOR 3M + stała: 1,38 p.p. – 1,58 p.p.)

Kapitalizacja odsetek następuje po upływie okresu umownego.

* Podwyższenie oprocentowania minimalnego następuje w ramach przedstawionych w tabeli o:

+0,05% - dla osób, które wykupią jeden dodatkowy udział.
+0,10% - dla osób, które wykupią dwa dodatkowe udziały lub posiadają staż członkowski min. 36 m-cy.
+0,15% - dla osób, które wykupią trzy dodatkowe udziały lub posiadają staż członkowski min. 36 m-cy i wykupią jeden dodatkowy udział.

+0,20% - dla osób, które wykupią cztery dodatkowe udziały lub posiadają staż członkowski min. 36 m-cy i wykupią dwa dodatkowe udziały.

 

** Oprocentowanie zmienne jest równe połowie wskaźnika WIBOR 3M z przedostatniego dnia roboczego poprzedniego kwartału kalendarzowego, powiększonej o wartość stałą w całym okresie umownym w wysokości zgodnej z tabelą powyżej.

Oprocentowanie lokaty ulega zmianie raz na kwartał kalendarzowy, począwszy od pierwszego dnia miesiąca każdego kwartału kalendarzowego. Nowe oprocentowanie jest równe połowie wskaźnika WIBOR 3M z przedostatniego dnia roboczego poprzedniego kwartału kalendarzowego, powiększonej o wartość stałą w całym okresie umownym.


Wartość wskaźnika WIBOR 3M z przedostatniego dnia roboczego II kwartału kalendarzowego 2017 r. wynosiła 1,73%.

Środki zgromadzone na lokatach są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

 
Skontaktuj się z naszym doradcą