Lokata dla nowych Członków

Posiadasz wolne środki lub chcesz je przenieść z dotychczasowego rachunku? Ten produkt jest właśnie dla Ciebie!

 

Lokata terminowa dla nowych środków to gwarancja stałego oprocentowania przez okres 4 miesięcy - 3,00% w skali roku.

 

Maksymalna kwota lokaty to aż 20 000 zł!

 

Lokata terminowa

dla nowych środków

Lokata terminowa

o oprocentowaniu stałym

Okres Lokaty

Oprocentowanie nominalne

w skali roku

4 miesiące

 

3,00%

 

Kapitalizacja odsetek następuje po upływie okresu umownego.

 

Kwota minimalna 300 PLN

Kwota maksymalna 20 000 PLN

Nowy Członek - osoba przystępująca do Kasy od dnia 01 listopada 2016 r.

Maksymalna ilość lokat, które może posiadać Członek Kasy: jedna.

 

Po upływie okresu umownego lokata nie podlega odnowieniu (środki automatycznie księgowane są na rachunku ROR/IKS+)

 

Środki zgromadzone na lokatach są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

Skontaktuj się z naszym doradcą